ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:
A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ............... 15
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: ....... 17350
В. Брой на секциите в изборния район: ................................ 34
Г. Брой на СИК, предали протокол: .................................... 34
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............ 16731 а) Избирателен списък – част І: ...................................... 16732
б) Избирателен списък – част ІІ: ..................................... 0
2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб.
списък: .............................................................. 34
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб. списък: .............................................................. 9460
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Приложения към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: ............................. 1
б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: ....... 33
5. Бюлетини извън избирателната кутия:
а) Брой на неизползваните бюлетини: .................................. 7839
б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: .............. 41 в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: .......... 0
г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................ 0
д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: .......... 1 е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................ 9
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................ 9460
7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ...................... 1107
8. Брой на действителните гласове (бюлетини): ....................... 8353
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
--------------------------------------------------------------------------------
| No| Име на партия, коалиция |Действ.|Недейств.|
| | или независим кандидат |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1|ПП АТАКА | 145| 0|
--------------------------------------------------------------------------------
| 2|Движение 21 | 414| 9|
--------------------------------------------------------------------------------
| 3|ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 586| 4|
--------------------------------------------------------------------------------
| 5|ПП ГЕРБ | 4729| 37|
--------------------------------------------------------------------------------
| 6|НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) | 595| 9|
--------------------------------------------------------------------------------
| 7|ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ | 53| 2|
--------------------------------------------------------------------------------
| 8|БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 111| 0|
--------------------------------------------------------------------------------
| 9|ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | 31| 1|
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|НОВА АЛТЕРНАТИВА | 52| 4|
--------------------------------------------------------------------------------
| 12|ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 630| 1|
--------------------------------------------------------------------------------
| 13|Движение за права и свободи-ДПС | 58| 2|
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ | 69| 0|
--------------------------------------------------------------------------------
| 15|БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 851| 8|
--------------------------------------------------------------------------------
| 16|БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП) | 8| 0|
--------------------------------------------------------------------------------
| 17|Политическа партия „Солидарност” | 21| 0|
--------------------------------------------------------------------------------
|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа | 1030|
--------------------------------------------------------------------------------
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ(ПРЕДПОЧИТАНИЯТА)ЗА КАНДИДАТИТЕ В
КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:
1 ПП АТАКА
----+----+----+----+----+
без| 1| 2| 3| 4|
----+----+----+----+----+
111| 20| 1| 8| 5|
----+----+----+----+----+
2 Движение 21
+----+----+----+----+----+----+
| без| 1| 2| 3| 4| 6|
+----+----+----+----+----+----+
| 357| 17| 18| 8| 1| 13|
+----+----+----+----+----+----+
3 ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| без| 1| 2| 3| 5| 6| 7| 9| 12| 14| 17|
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 456| 2| 7| 100| 8| 1| 5| 2| 1| 3| 1|
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
5 ПП ГЕРБ
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| без| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14|
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|3648| 86| 114| 41| 74| 355| 19| 30| 13| 30| 71| 24| 24| 52| 120|
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
+----+----+----+
| 15| 16| 17|
+----+----+----+
| 10| 12| 6|
+----+----+----+
6 НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| без| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 8| 9| 10| 11|
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 387| 14| 16| 55| 1| 23| 86| 3| 5| 4| 1|
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
7 ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ
+----+----+
| без| 1|
+----+----+
| 43| 10|
+----+----+
8 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ
+----+----+----+----+
| без| 1| 2| 3|
+----+----+----+----+
| 74| 8| 21| 8|
+----+----+----+----+
9 ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ
+----+----+
| без| 1|
+----+----+
| 30| 1|
+----+----+
11 НОВА АЛТЕРНАТИВА
+----+----+----+----+
| без| 1| 2| 3|
+----+----+----+----+
| 45| 4| 1| 2|
+----+----+----+----+
12 ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/
+----+----+----+----+----+----+
| без| 1| 2| 3| 4| 5|
+----+----+----+----+----+----+
| 345| 62| 167| 33| 4| 19|
+----+----+----+----+----+----+
13 Движение за права и свободи-ДПС
+----+----+----+----+
| без| 2| 3| 5|
+----+----+----+----+
| 55| 1| 1| 1|
+----+----+----+----+
14 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/
+----+----+----+
| без| 1| 2|
+----+----+----+
| 67| 1| 1|
+----+----+----+
15 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| без| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 10| 12| 13|
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 589| 37| 72| 52| 36| 24| 11| 4| 14| 10| 1| 1|
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
16 БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)
+----+
| без|
+----+
| 8|
+----+
17 Политическа партия „Солидарност”
+----+----+----+----+----+
| без| 2| 5| 6| 7|
+----+----+----+----+----+
| 17| 1| 1| 1| 1|
+----+----+----+----+----+