ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:
A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ............... 5
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: ....... 17350
В. Брой на секциите в изборния район: ................................ 34
Г. Брой на СИК, предали протокол: .................................... 34
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............ 16731
а) Избирателен списък – част І: ...................................... 16731 б) Избирателен списък – част ІІ: ..................................... 0
2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб. списък: .............................................................. 34
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб. списък: .............................................................. 9459
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Приложения към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: ............................. 4
б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: ....... 30
5. Бюлетини извън избирателната кутия:
а) Брой на неизползваните бюлетини: .................................. 7838
б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: .............. 42 в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: .......... 0
г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................ 0
д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: .......... 2 е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................ 9
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................ 9459
7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ...................... 721
8. Брой на действителните гласове (бюлетини): ....................... 8738
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
--------------------------------------------------------------------------------
| №| Име на кандидат, издигнат от |Действ.|Недейств.|
| | партия, коалиция или независим |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5|Атанас Костадинов Стоилов | 6465| 38|
| |ПП ГЕРБ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6|Димитър Красимиров Минчев | 750| 6|
| |НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9|Георги Яков Георгиев | 97| 6|
| |ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|Галина Младенова Никова | 147| 3|
| |НОВА АЛТЕРНАТИВА | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 15|Тинко Александров Демиров | 1279| 8|
| |БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа | 660|
--------------------------------------------------------------------------------