ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:
A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ............... 2
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: ....... 920
В. Брой на секциите в изборния район: ................................ 1
Г. Брой на СИК, предали протокол: .................................... 1
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............ 852 а) Избирателен списък – част І: ...................................... 852
б) Избирателен списък – част ІІ: ..................................... 0
2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб. списък: .............................................................. 0
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб. списък: .............................................................. 511
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Приложения към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: ............................. 0
б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: ....... 0
5. Бюлетини извън избирателната кутия:
а) Брой на неизползваните бюлетини: .................................. 405
б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: .............. 1 в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: .......... 0
г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................ 0
д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: .......... 0 е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................ 3
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................ 511
7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ...................... 15
8. Брой на действителните гласове (бюлетини): ....................... 496
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
--------------------------------------------------------------------------------
| №| Име на кандидат, издигнат от |Действ.|Недейств.|
| | партия, коалиция или независим |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4|Тодор Георгиев Банчев | 297| 3|
| |РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5|Йорданка Душкова Радева | 199| 3|
| |ПП ГЕРБ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа | 9|
--------------------------------------------------------------------------------