"Информационно обслужване" АД
26.10.2015 г. 12:47 ч.
СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ СПОРЕД ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ
община Аксаково област Варна
за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Общинска избирателна квота(ОИК): 492; 7 процента от ОИК: 35
Кандидат No 3 ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
Брой действителни гласове за този кандидат 586; Брой избрани ОС: 1
СПИСЪК А
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------

|1

|Димитър Иванов Димитров

|458 (456) | 93,09| 1| да|

|2

|Никола Маринов Димов

|100 | 20,33| 3| не|

СПИСЪК Б
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|3 |Стелияна Иванова Маринова |7 | 1,42| 2| не|
|4 |Мирослав Георгиев Иванов |8 | 1,63| 5| не|
|5 |Илиян Стоянов Димов |1 | 0,20| 6| не|
|6 |Марин Радев Митев |5 | 1,02| 7| не|
|7 |Георги Райков Радев |0 | 0,00| 8| не|
|8 |Иван Мирчев Иванов |2 | 0,41| 9| не|
|9 |Тодор Василев Тодоров |0 | 0,00| 10| не|
|10 |Бонка Колева Янкова |0 | 0,00| 11| не|
|11 |Тодор Валентинов Тодоров |1 | 0,20| 12| не|
|12 |Рачо Тодоров Колев |0 | 0,00| 13| не|
|13 |Господин Георгиев Тодоров |3 | 0,61| 14| не|
|14 |Елена Данаилова Станева |0 | 0,00| 15| не|
|15 |Даниела Димитрова Димова |0 | 0,00| 16| не|
|16 |Радостина Иванова Маринова |1 | 0,20| 17| не|
Кандидат No 5 ПП ГЕРБ
Брой действителни гласове за този кандидат 4729; Брой избрани ОС: 11
СПИСЪК А
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------

|1

|Светлана Драганова Добрева

|3762 (3648)| 764,63| 2| да|

|2

|Йордан Райков Йорданов

|355 | 72,15| 5| да|

|3

|Кирил Станев Янакиев

|120 | 24,39| 14| да|

|4

|Любомир Манолов Николов

|74 | 15,04| 4| да|

|5

|Христо Атанасов Атанасов

|71 | 14,43| 10| да|

|6

|Марина Илиева Семова

|52 | 10,57| 13| да|

|7

|Радослав Мирославов Боев

|41 | 8,33| 3| да|

СПИСЪК Б
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------

|8

|Даниела Иванова Тодорова |19

|

3,86|

6| да|

|9

|Маргарита Петрова Калчева-Шабанова

|30

|

6,10| 7|

да|

|10

|Георги Алексиев Стоянов |13

|

2,64|

8| да|

|11

|Киро Иванов Михов

|30

| 6,10| 9| да|

|12

|Петър Борисов Недков

|24

| 4,88| 11| не|

|13

|Стайко Петков Димитров

|24

| 4,88| 12| не|

|14

|Мария Димитрова Митева

|10

| 2,03| 15| не|

|15

|Дарина Димова Димова

|12

| 2,44| 16| не|

|16

|Васил Димитров Василев

|6

| 1,22| 17| не|

Кандидат No 6 НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) Брой действителни гласове за този кандидат 595; Брой избрани ОС: 1
СПИСЪК А
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Миролюб Панайотов Бобев |401 (387) | 81,50| 1| да|

|2

|Васил Маринов Василев

|86

| 17,48| 6|

не|

|3

|Димитър Красимиров Минчев

|55

| 11,18|

3| не|

СПИСЪК Б
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------

|4

|Тодорка Георгиева Георгиева

|16

| 3,25| 2| не|

|5

|Андрей Петров Обретенов

|1

| 0,20| 4| не|

|6

|Стойко Хараланов Стойков

|23

| 4,67| 5| не|

|7

|Петър Димитров Петров

|3

|

0,61| 8| не|

|8

|Красимир Михалев Костадинов

|5

| 1,02| 9| не|

|9

|Даринка Петрова Димитрова

|4

| 0,81| 10| не|

|10

|Антим Алексиев Антимов

|1

| 0,20| 11| не|

Кандидат No 12 ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ Брой действителни гласове за този кандидат 630; Брой избрани ОС: 2
СПИСЪК А
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------

|1

|Станчо Василев Станев

|407 (345) | 82,72| 1| да|

|2

|Георги Ангелов Митев

|167 | 33,94| 2| да|

СПИСЪК Б
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|3 |Деница Пламенова Цветанова |33 | 6,71| 3| не|
|4 |Иван Николов Димитров |4 | 0,81| 4| не|
|5 |Калин Христов Христов |19 | 3,86| 5| не|
|6 |Красимир Станчев Тодоров |0 | 0,00| 6| не|
|7 |Любомир Николаев Христов |0 | 0,00| 7| не|
Кандидат No 15 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Брой действителни гласове за този кандидат 851; Брой избрани ОС: 2
СПИСЪК А
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Тинко Александров Демиров |626 (589) | 127,24| 1| да|

|2

|Марияна Иванова Хайдутова

|72

| 14,63|

2| да|

|3

|Иван Йонов Ванчиков

|52

| 10,57| 3|

не|

|4

|Маргарита Иванова Арсенова

|36

| 7,32|

4| не|

СПИСЪК Б
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|5 |Цветанка Владимирова Стоянова |24 | 4,88| 5| не|
|6 |Борислав Иванов Кирилов |11 | 2,24| 6| не|
|7 |Диян Събев Димитров |4 | 0,81| 7| не|
|8 |Младен Костадинов Дичев |14 | 2,85| 8| не|
|9 |Кристина Константинова Генчева |10 | 2,03| 10| не|
|10 |Тодорка Иванова Николова |0 | 0,00| 11| не|
|11 |Йордан Димитров Киров |1 | 0,20| 12| не|
|12 |Иван Иванов Начев |1 | 0,20| 13| не|
=======================================================================
=========
Партии с гласове под квотата:
Кандидат No 1 ПП АТАКА СПИСЪК А
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Петър Илиянов Атанасов |131 (111) | 26,63| 1| не| СПИСЪК Б
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------

|2

|Атанас Илиянов Атанасов

|1

| 0,20| 2| не|

|3

|Живко Живков Панайотов

|8

| 1,63| 3| не|

|4

|Фоти Янакиев Фотев

|5

| 1,02| 4| не|

Кандидат No 2 Движение 21
СПИСЪК А
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Милена Кирилова Йорданова |374 (357) | 76,02| 1| не| СПИСЪК Б
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------

|2

|Румен Димитров Добрев

|18

| 3,66| 2| не|

|3

|Галина Петрова Петрова

|8

|

1,63| 3| не|

|4

|Даниела Димитрова Митева

|1

| 0,20| 4| не|

|5

|Веселина Радкова Маринова

|0

| 0,00| 5| не|

|6

|Златина Енева Великова

|13

|

2,64| 6| не|

Кандидат No 7 ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ СПИСЪК А
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Цено Костадинов Иванов |53 (43) | 10,77| 1| не| СПИСЪК Б
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|2 |Иван Генов Петров |0 | 0,00| 2| не|
Кандидат No 8 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ СПИСЪК А
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Васил Савов Стефанов |82 (74) | 16,67| 1| не| СПИСЪК Б
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------

|2

|Цвятко Николов Димитров

|21

| 4,27| 2| не|

|3

|Енчо Монев Пейчев

|8

| 1,63| 3| не|

Кандидат No 9 ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ
СПИСЪК Б
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Георги Яков Георгиев |31 (30) | 6,30| 1| не|
Кандидат No 11 НОВА АЛТЕРНАТИВА СПИСЪК А
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Галина Младенова Никова |49 (45) | 9,96| 1| не| СПИСЪК Б
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------

|2

|Антония Христова Попова

|1

| 0,20| 2| не|

|3

|Лиляна Христова Попова

|2

| 0,41| 3| не|

Кандидат No 13 Движение за права и свободи-ДПС СПИСЪК А
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Георги Рашков Кирилов |55 (55) | 11,18| 1| не| СПИСЪК Б
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------

|2

|Васил Георгиев Алексиев

|1

| 0,20|

2|

не|

|3

|Иван Станков Николов

|1

| 0,20|

3|

не|

|4

|Николай Георгиев Илиев

|0

| 0,00|

4|

не|

|5

|Станчо Янакиев Георгиев

|1

| 0,20|

5|

не|

Кандидат No 14 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ СПИСЪК А
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Росица Илиева Великова |68 (67) | 13,82| 1| не| СПИСЪК Б
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------

|2

|Чанко Митев Чанев

|1

| 0,20| 2| не|

|3

|Марийка Янкова Атанасова

|0

| 0,00| 3| не|

Кандидат No 16 БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)
СПИСЪК Б
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------

|1

|Стелияна Радева Банчева

|8 (8)

| 1,63| 1| не|

|2

|Янка Атанасова Банчева

|0

| 0,00| 2| не|

Кандидат No 17 Политическа партия „Солидарност”
СПИСЪК Б
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Георги Василев Ботев |17 (17) | 3,46| 1| не|

|2

|Васил Иванов Иванов

|1

| 0,20|

2|

не|

|3

|Васил Василев Стоянов

|0

| 0,00|

3|

не|

|4

|Станчо Георгиев Ботев

|0

| 0,00|

4|

не|

|5

|Кирил Василев Стоянов

|1

| 0,20|

5|

не|

|6

|Васил Георгиев Василев

|1

| 0,20|

6|

не|

|7 |Венци Димитров Атанасов |1 | 0,20| 7| не|
Изготвил отговорник на ИП към ОИК:
Людмила Димитрова Котоманова-Василева 691023**** .......... (име,презиме, фамилия) ЕГН /подпис/
Упълномощен член на ОИК:............................................ ........
/подпис/