Общинска избирателна комисия Аксаково


РЕШЕНИЕ
№ 318
Аксаково, 31.07.2020

ОТНОСНО: Разглеждане на Сигнал заведен в регистъра на жалбите и сигналите под вх. № РЖиС-6/20.07.2020г. от Веселин Николов с искане за проверка на обстоятелства по чл. 41, ал.3 от ЗМСМА

На основание  чл.87, ал.1, т.1 от  Изборния кодекс и чл. 42, ал.3 от ЗМСМА и т.3.1, буква „Г“, Раздел ІІІ от Решение № 1685-МИ/20.11.2019г. на ЦИК , ОИК – Аксаково

 

РЕШИ:

 

І. Да се изиска от Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията, следната информация:

 1. Към дата 28.11.2019г. по партидата на ЕТ „Красимир Михалев“, ЕИК 202562613  подавано ли е заявление за заличаване на ЕТ от ТР, и ако да на коя дата и от кого?
 2. Към дата 28.11.2019г. прекратена ли е дейността на ЕТ „Красимир Михалев“, ЕИК 202562613 ?
 3. Да бъде предоставена в заверени копия цялата преписка по подавани заявления и документи по партидата на ЕТ „Красимир Михалев“, ЕИК 202562613  в периода 28.10.2019г. до 28.11.2019г., включително.

 

ІІ. В тридневен срок след получаване на документите от Търговския регистър, изискани съгласно предходния пункт І от настоящото решение, относно наличие на обстоятелствата по чл. 42, ал.1, т.5 от ЗМСМА, да бъде изпратено до Красимир ……….Михалев, ЕГН …….., в качеството му на кмет на кметство с. Слънчево, писмено уведомление със следното съдържание :

 

Уважаеми Г-н Михалев,

 

В ОИК – Аксаково е постъпил сигнал от Веселин Николов, в който сигнал са изложени твърдения за нарушение на императивни норми на чл.41, ал.1 и ал.3 от ЗМСМА, като се твърди, че нарушението е извършено от Вас в качеството Ви на кмет на кметство с. Слънчево, общ. Аксаково. Иска се от ОИК – Аксаково, на основание чл.42, ал.1, т.5 от ЗМСМА да вземе решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на Красимир ………. Михалев – избран и обявен за кмет на кметство с. Слънчево, с Решение № 288 от 28.10.2019г.

След извършена проверка, е установено, че в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати не сте подал уведомление в Общинска избирателна комисия – Аксаково, съгласно изискванията на чл. 41, ал.3 от ЗМСМА.

Съгласно писмо изх. № ОБС-9500-317(1)/31.07.2020г., заведено в общия входящ регистър на ОИК – Аксаково под вх. № 133/31.07.2020г., от Председателя на Общински съвет – Аксаково,  след извършена проверка е установено, че в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати не сте подал уведомление в Общински съвет - Аксаково, съгласно изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

След извършена справка по ЕГН на лицето Красимир …….. Михалев в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, е установено, че е вписан като физическо лице - търговец на ЕТ „Красимир Михалев“, ЕИК 202562613 и същият не е заличен към датата на справката – 31.07.2020г.

Предвид горното, и на основание чл.42, ал.3 ЗМСМА, ОИК – Аксаково, Ви уведомява, че можете да направите писмено възражение пред ОИК - Аксаково в три дневен срок от получаване на настоящото писмо.

 

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Ирина Иванова Добрева

Секретар: Петранка Стоянова Стоилова

* Публикувано на 31.07.2020 в 20:08 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 322 / 03.09.2020

  относно: Възлагане на Секретаря на ОИК – Аксаково да осъществява процесуално представителство по Административно дело № 1749/2020г. на Административен съд - Варна

 • № 321 / 27.08.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частични местни избори за кмет на кметство с. Слънчево, общ.Аксаково

 • № 320 / 18.08.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на с.Слънчево

всички решения