Общинска избирателна комисия Аксаково


РЕШЕНИЕ
№ 320
Аксаково, 18.08.2020

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на с.Слънчево

На основание  чл.87, ал.1, т.1 и т.30 и чл. 463, ал.1 от Изборния кодекс, чл. 42, ал.1, т.5 и ал.3 от ЗМСМА, във връзка с Раздел І, т.1, буква „Г“ и Раздел ІІІ, т. 3.1, буква „Г“ от Решение 1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Аксаково

РЕШИ:

 

 1. ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Красимир Петров Михалев, обявен за избран за кмет на кметство с. Слънчево, община Аксаково с Решение № 288/28.10.2019г. на ОИК – Аксаково.

 

 1. АНУЛИРА Удостоверение № 27/28.10.2019г., издадено на Красимир Петров Михалев, избран за кмет на кметство с. Слънчево, общ. Аксаково.

 

 1. Настоящото решение да се изпрати незабавно за сведение на ЦИК, Общински съвет – Аксаково и Кмета на община Аксаково.

 

На основание чл. 42, ал.5 от ЗМСМА, решението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от обявяването му пред Административен съд – Варна по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

 

МОТИВИ за произнасяне :

Съгласно чл. 41, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Съгласно чл. 41, ал.3 от ЗМСМА, в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

В съдебната практика, утвърдена като постоянна в хода на прилагане на изборното законодателство, се приема, че за да бъдат изпълнени изискванията на чл. 41, ал.3 от ЗМСМА, е необходимо лицето да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността му като търговец, да уведоми писмено за предприетите действия Председателя на Общинския съвет и да уведоми писмено за тях Общинската избирателна комисия. Законовите предпоставки в нормата на чл. 41, ал.3 ЗМСМА са императивни, а неизпълнението им води до предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство. Нарушаването на изискването за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността като ЕТ от страна на избрания за кмет на кметство с. Слънчево е достатъчно основание за прекратяване на пълномощия

Председател: Ирина Иванова Добрева

Секретар: Петранка Стоянова Стоилова

* Публикувано на 18.08.2020 в 18:27 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 322 / 03.09.2020

  относно: Възлагане на Секретаря на ОИК – Аксаково да осъществява процесуално представителство по Административно дело № 1749/2020г. на Административен съд - Варна

 • № 321 / 27.08.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частични местни избори за кмет на кметство с. Слънчево, общ.Аксаково

 • № 320 / 18.08.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на с.Слънчево

всички решения