05.11.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 05.11.2023г. от 22:45

05.11.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 05.11.2023г. от 20:00

03.11.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 04.11.2023г. от 11:30

02.11.2023

Съобщение

Във връзка с писмо Изх. № МИ-15-1191/31.10.2023г. от ЦИК, и в изпълнение на т.7 от Решение № 1979-МИ/18.08.2023г. на ЦИК, ОИК-Аксаково публикува одобрения предпечатен образец на бюлетина за гласуване във втория тур за избор на кмет на кметство Любен Каравелово на 05 ноември 2023г., както следва :

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Любен Каравелово (Решение № 250/30.10.23г.)

 

01.11.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 01.11.2023г. от 15:30

30.10.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 30.10.2023г. от 18:00

30.10.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 30.10.2023г. от 14:00

29.10.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 29.10.2023г. от 07:10

29.10.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 29.10.2023г. от 20:00

28.10.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 28.10.2023г. от 17:30

27.10.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 27.10.2023г. от 17:30

26.10.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 26.10.2023г. от 16:00

24.10.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 25.10.2023г. от 16:00

20.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Аксаково уведомява всички членове на СИК, които са определени за машинно гласуване, че могат да участват в дистанционно обучение организирано от „Сиела норма“ АД за работа с машина за гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г., което ще се проведе на 23 октомври 2023г. от 18,00ч. до 18,40ч.

 

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

 

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD 

 

Инструкция за работа с Microsoft Teams 

20.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Аксаково, съобщава, че с Решение № 133/19.10.2023г. на ОИК – Аксаково е определена дата за провеждане на присъствено обучение на СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.  – на 25 октомври 2023г. от 17,30 ч. в залата на Народно читалище „Просвета - 1905”, място за провеждане на обучението – гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ №37а

18.10.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 19.10.2023г. от 16:00ч.

17.10.2023

Съобщение

ОИК – Аксаково информира, че  условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. са определени с Решение № 2594-МИ/04.10.2023г. на ЦИК.

 

ОИК – Аксаково информира политическите партии, коалиции и местна коалиция, че крайният срок за регистрация на застъпници и заместващи застъпници е до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. Документи се приемат всеки календарен ден в сградата на гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58Б, първи етаж в сградата на Община Аксаково, в дясно от официалния вход. Документите следва да са окомплектовани по следния начин: 

 

 1. Заявление за регистрация на застъпници по образец - Приложение № 72-МИ от изборните книжа. Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

 

 1. Списък на лицата застъпници – на хартиен носител. Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 

 1. Списък на лицата застъпници в електронен вид -  Форма за представяне на списъка на застъпниците в електронен вид, може да изтеглете от ТУК

 

 1. Декларация от всяко от лицата предложени за застъпници по образец - Приложение № 74-МИ от изборните книжа

 

Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район (за община Аксаково, броят на избирателните секции е тридесет и седем)

 

Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. В изборния ден в изборното помещение не може да присъстват едновременно двама или повече застъпници на една кандидатска листа. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител. Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция или местна коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.

17.10.2023

Съобщение

ОИК – Аксаково информира, че  условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. са определени с Решение № 2664-МИ/13.10.2023г. на ЦИК.

 

ОИК – Аксаково информира политическите партии, коалиции и местна коалиция, че крайният срок за представяне на списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден  е до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. Документи се приемат всеки календарен ден в сградата на гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58Б, първи етаж в сградата на Община Аксаково, в дясно от официалния вход. Документите следва да са окомплектовани по следния начин: 

 

 1. Списък на упълномощените представители на хартиен носител – съгласно Приложение към Решение № 2664-МИ/13.10.2023г. Списъкът се подписва от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от него/тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.
 2. Списък на упълномощените представители на технически носител в excel формат - съгласно Приложението към Решение № 2664-МИ/13.10.2023г.

 

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. (за община Аксаково, броят на избирателните секции е тридесет и седем)

 

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител

16.10.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 17.10.2023г. от 16:00ч.

10.10.2023

Съобщение

Във връзка с писмо Изх. № МИ-15-711/10.10.2023г. от ЦИК, и в изпълнение на т.7 от Решение № 1979-МИ/18.08.2023г. на ЦИК, ОИК-Аксаково публикува одобрените предпечатни образци на  бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г., както следва :

 

Бюлетина за избор на общински съветници -  (Решение № 101/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на Кмет на община Аксаково - (Решение № 102/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Водица - (Решение № 103/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Въглен - (Решение № 104/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Генерал Кантарджиево (Решение № 105/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Доброглед - (Решение № 106/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Долище - (Решение № 107/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Засмяно - (Решение № 108/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Зорница - (Решение № 109/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Игнатиево - (Решение № 110/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Изворско - (Решение № 111/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Кичево - (Решение № 112/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Климентово - (Решение № 113/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Куманово - (Решение № 114/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Любен Каравелово - (Решение № 115/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Орешак - (Решение № 116/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Осеново - (Решение № 117/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Слънчево - (Решение № 118/02.10.23г.)

 

Бюлетина за избор на кмет на кметство Яребична - (Решение № 119/02.10.23г.)

 

09.10.2023

Съобщение

ОИК – Аксаково, в изпълнение на т. 16 от Решение № 2545-МИ/29.09.2023г. оповестява предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на 29 октомври 2023г. при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както следва :

 

Избирателите с увредено зрение и/или със затруднения в придвижванетото могат да упражнят правото си на глас в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. освен в секцията по постоянен или настоящ адрес, в избирателния списък на която са вписани, и в следните секционни избирателни комисии, определени със Заповед № 897/02.10.2023г. на В.И.Д. Кмет на община Аксаково :

 • СИК № 030200003, с адрес – гр. Аксаково, ул. „Михаил Иванов“ № 13;
 • СИК № 030200015, с адрес – гр. Игнатиево, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“;

 

Приемане на заявки за транспортиране на избиратели с увредено зрение и/или затруднения в придвижването може да се извършва в интервала от 07,00ч. до 19,00ч. на  28 и 29 октомври  2023г. на телефон: 0899915106. В работните дни преди 28 октомври 2023г., приемане на заявки за транспортиране на избиратели с увредено зрение и/или затруднения в придвижването може да се извършва в интервала от 08,00ч. до 17,00ч. на телефон: 0899915148.

 

Превозът на избирателите с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването се осигурява от община Аксаково.

02.10.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 02.10.2023г. от 15:30ч.

29.09.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 29.09.2023г. от 16:30ч.

28.09.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 28.09.2023г. от 13:00ч

27.09.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 27.09.2023г. от 15:30ч.

26.09.2023

Съобщение

Определяне на дата, място и час за провеждане на жребий на реда за представяне на партиите, коалициите и местната коалиция, регистрирани в ОИК – Асаково в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 29 октомври 2023г.

 

ОИК – Аксаково, съобщава, че тегленето на жребия на реда за представяне на партиите, коалициите и местната коалиция, регистрирани в ОИК – Асаково в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г. в Община Аксаково ще се извърши публично на 27 септември 2023 г., от 15,30ч., в помещението определено за работа на ОИК – Аксаково – гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58Б, като на него могат да присъстват представители на партии, коалиции и местна коалиция, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

 Жребият за представяне на партиите и коалициите, регистрирани в ОИК – Асаково в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 29 октомври 2023 г. е общ между всички регистрирани в ОИК-Аксаково партии, коалиции и местна коалиция.

 

Жребият се води от председателя на ОИК-Аксаково.

 

В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ОИК-Аксаково. Името на председателя не се поставя в кутията. Кутията се обозначава с надпис: ОИК.  В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на регистрирана в ОИК-Аксаково партии, коалиции и местна коалиция. Наименованията на партиите,коалициите и местната коалиция се изписват съгласно решението на ЦИК за регистрация в частта относно наименованието за изписване в бюлетината и съгласно решението на ОИК Аксаково за регистрация на местната коалиция. Кутията се обозначава с надпис: „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНА КОАЛИЦИЯ. Председателят на ОИК-Аксаково изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ОИК-Аксаково, който ще пристъпи към теглене на плик от втората кутия. След обявяване на името пликът не се връща в първата кутия. Определеният чрез жребия член на ОИК-Аксаково изтегля от втората кутия последователно един плик и оповестява неговото съдържание. Поредността на изтеглените пликове определя последователността на изявата на партия, коалиция и местна коалиция в в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

ОИК-Аксаково обявява резултата от проведения жребий с решение по реда на чл. 87, ал. 2 ИК.

 

25.09.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 25.09.2023г. от 16:30ч.

18.09.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 18.09.2023г. от 17:30 часа

15.09.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 15.09.2023г. от 16:30 часа

15.09.2023

Срок за регистрация на кандидатски листи

 1. Определя 09:00 часа на 19 септември 2023 г. като начален срок за подаване на документив ОИК - Аксаково, за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023г.
 2. Определя 17:00 часа на 26 септември 2023 г. като краен срок за подаване на документив ОИК - Аксаково, за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023г., както и за предаване в ОИК - Аксаково на списък на лица, подкрепящи регистрацията на независим кандидат.

 

15.09.2023

Регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 • предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община се подава отделно предложение.
 • предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
 • заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);
 • кандидатът за общински съветник –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира: гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място; че не е поставен под запрещение; данните от личната карта или паспорта и личен номер. Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;
 • Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 17:00 часа 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

 

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат  се предава на общинската избирателна комисия заедно с изброените документи в Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия, не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26.09.2023 г.

 

При отказ за регистрация  или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия, коалиция или местна коалиция, партията и коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г., да предложи за регистриране друг кандидат.

 

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г.

 

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия,  коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност  да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден  – 21.10.2023 г.

12.09.2023

СРОК РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИе

ОИК Аксаково определя 09:00 часа на 12 септември 2023 г. като начален срок за подаване на документи, за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023г.

Краен срок за подаване на документи в ОИК Аксаково за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 17:00 часа на 18 септември 2023 г.

 

11.09.2023

Регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

С Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

І. Регистрация в ОИК на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК

Партиите и коалициите в срок от 09:00 часа на 12 септември 2023г. до 17:00 часа на 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници и кмет на община) се подава отделно заявление.

Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 13 септември 2023 г. включително и в ОИК до 18 септември 2023 г.

 

 

ІІ. Регистрация на местни коалиции в ОИК

В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция за един вид избор, не могат да се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023 г. включително.

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

- образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

- образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

- пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

 - удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

- имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването и имената на членовете на ОИК дали указанията.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира местната коалиция за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (18 септември 2023 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (26 септември 2023 г.).

Редът и сроковете за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция и заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК е определен в Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г на Централна избирателна комисия.

 

 

ІІІ. Правила за наименованието на местна коалиция

Наименованието на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на една от участващите в нея партии или коалиции регистрирани в ЦИК. Към наименованието на местната коалиция не може да се добавят други думи, букви, цифри и знаци. 

Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

17.10.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 17.10.2023г. от 12:00ч.

09.10.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 09.10.2023г. от 16:00ч.

26.09.2023

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 26.09.2023г. от 17:30ч.

11.09.2023

Съобщение

Първо заседание на ОИК - Аксаково е насрочено за 11.09.2023г. от 17:00 часа

още съобщения

Календар

Решения

 • № 263 / 05.11.2023

  относно: Установяване и обявяване на резултатите от гласуването на II тур за кмет на кметство Любен Каравелово.

 • № 262 / 05.11.2023

  относно: Обявяване края на изборния ден за произвеждане на втори тур за изборите на кмет на кметство Любен Каравелово.

 • № 261 / 04.11.2023

  относно: Промяна състава на СИК в секция № 030200034 – с. Любен Каравелово, по постъпило предложение от ПП Движение за права и свободи – ДПС.

всички решения