Заседания

Заседание от дата 15.10.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 207 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на избирателните секции за гласуване на избиратели с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването и оповестяване на мерките, позволяващи на тези избиратели да гласуват в деня за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Аксаково

№ 206 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200017 – с. Слънчево по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“

№ 205 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200001 – гр. Аксаково по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“

№ 204 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200032 – с. Доброглед по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 203 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200031 – с. Любен Каравелово по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 202 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200030 – с. Радево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 201 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200030 – с. Радево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 200 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200029 – с. Крумово по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 199 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200027 – с. Водица по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 198 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200026 – с. Осеново по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 197 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200025 – с. Генерал Кантарджиево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 196 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200025 – с. Генерал Кантарджиево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 195 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200024 – с. Климентово по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 194 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200022 – с. Долище по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 193 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200022 – с. Долище по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 192 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200021 – с. Орешак по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 191 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200019 – с. Кичево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 190 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200019 – с. Кичево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 189 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200019 – с. Кичево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 188 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200018 – с. Ботево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 187 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200016 – гр. Игнатиево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 186 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200016 – гр. Игнатиево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 185 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200015 – гр. Игнатиево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 184 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200015 – гр. Игнатиево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 183 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200014 – гр. Игнатиево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 182 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200014 – гр. Игнатиево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 181 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200013 – гр. Игнатиево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 180 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200013 – гр. Игнатиево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 179 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200012 – гр. Игнатиево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 178 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200012 – гр. Игнатиево по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 177 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200009 – с. Въглен по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 176 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200007 – гр. Аксаково по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 175 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200006 – гр. Аксаково по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 174 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200006 – гр. Аксаково по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 173 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200005 – гр. Аксаково по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 172 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200005 – гр. Аксаково по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 171 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200003 – гр. Аксаково по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 170 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200001 – гр. Аксаково по постъпило предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 169 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200032 – с.Доброглед, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 168 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200031 – с.Любен Каравелово, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 167 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200021 – с.Орешак, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 166 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200009 – с.Въглен, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 165 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200006 – гр.Аксаково, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 164 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200002 – гр.Аксаково, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 163 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200031 – с. Л. Каравелово, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 162 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200030 – с. Радево, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 161 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200030 – с. Радево, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 160 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200016 – гр. Игнатиево, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 159 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200016 – гр. Игнатиево, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 158 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200016 – гр. Игнатиево, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 157 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200016 – гр. Игнатиево, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 156 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200015 – гр. Игнатиево, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 155 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200015 – гр. Игнатиево, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 154 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200015 – гр. Игнатиево, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 153 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200013 – гр. Игнатиево, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 152 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200013 – гр. Игнатиево, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 151 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200012 – гр. Игнатиево, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 150 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200012 – гр. Игнатиево, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 149 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промяна състава на СИК в секция № 030200012 – гр. Игнатиево, по постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“.

№ 148 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка, в Решение № 135/09.10.2019г. на ОИК – Аксаково, относно назначаване на секционна избирателна комисия в секция № 030200012, находяща се в гр. Игнатиево

№ 147 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка, в Решение № 131/09.10.2019г. на ОИК – Аксаково, относно назначаване на секционна избирателна комисия в секция № 030200012, находяща се в гр. Игнатиево.

№ 146 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка, в Решение № 129/09.10.2019г. на ОИК – Аксаково, относно назначаване на секционна избирателна комисия в секция № 030200018, находяща се в с. Ботево.

№ 145 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка, в Решение № 104/28.09.2019г. на ОИК – Аксаково, относно назначаване на секционна избирателна комисия в секция № 030200030, находяща се в с. Радево.

№ 144 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка, в Решение № 96/28.09.2019г. на ОИК – Аксаково, относно назначаване на секционна избирателна комисия в секция № 030200022, находяща се в с. Долище.

№ 143 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка, в Решение № 93/28.09.2019г. на ОИК – Аксаково, относно назначаване на секционна избирателна комисия в секция № 030200019, находяща се в с. Кичево.

№ 142 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка, в Решение № 91/28.09.2019г. на ОИК – Аксаково, относно назначаване на секционна избирателна комисия в секция № 030200017, находяща се в с. Слънчево.

№ 141 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка, в Решение № 89/28.09.2019г. на ОИК – Аксаково, относно назначаване на секционна избирателна комисия в секция № 030200015, находяща се в гр. Игнатиево.

№ 140 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка, в Решение № 86/28.09.2019г. на ОИК – Аксаково, относно назначаване на секционна избирателна комисия в секция № 030200012, находяща се в гр. Игнатиево.

№ 139 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка, в Решение № 78/28.09.2019г. на ОИК – Аксаково, относно назначаване на секционна избирателна комисия в секция № 030200004, находяща се в гр. Аксаково

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 314 / 16.01.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ кандидат

 • № 313 / 22.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ кандидат

 • № 312 / 11.11.2019

  относно: Определяне на лица от състава на ОИК – Аксаково, които имат право на достъп до помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали

всички решения