Общинска избирателна комисия Аксаково


РЕШЕНИЕ
№ 319
Аксаково, 10.08.2020

ОТНОСНО: Разглеждане на Писмо Изх. № МИ-15-412/29.07.2020г. на ЦИК, заведено в ОИК – Аксаково с Вх. № ВхР-134/31.07.2020г., във връзка със сигнал от Веселин ………… Николов.

На основание  чл.87, ал.1, т.1 от  Изборния кодекс, ОИК – Аксаково

 

РЕШИ:

 

Да бъде изпратен отговор до ЦИК, във връзка с установените обстоятелства по сигнал вх.№ МИ-22-28/3/23.07.2020г. от Веселин …….. Николов, със следното съдържание :

 

 

І. На 30.04.2020г., в 09:53ч. е получен сигнал от Веселин …… Николов, относно проверка на обстоятелствата по Закона за местното самоуправление и местната администрация, създаващи предпоставки за прекратяване пълномощията на кмета на с.Слънчево – г-н Красимир ……. Михалев.

Сигналът е заведен непосредствено след получаването му в общия входящ регистър на ОИК под вх. № ВхР-128 и в регистъра на жалбите и сигналите под вх. № РЖиС-4.

По повод на изнесените твърдения в сигнала е прието Решение № 315/30.06.2020г. на ОИК – Аксаково. Срещу цитираното решение на ОИК - Аксаково е подадена жалба Наш вх. № РЖиС-5/20.07.2020г. от Веселин ……. Николов, по която е образувано Административно дело № 1530/2020г., по описа на Административен съд – Варна, ХХІ състав.

С Определение № 1617/27.07.2020г. постановено по Административно дело № 1530/2020г., жалбата на Веселин Николов е оставена без разглеждане, а делото е прекратено поради липса на правен интерес от оспорване.

 

ІІ. Видно от вписванията във входящия регистър на ОИК, под вх. № ВхР-125/21.11.2019г. е постъпило уведомление от Красимир ……. Михалев – кмет на кметство с. Слънчево, че същият към датата на избирането му за кмет на кметство с. Слънчево е член на УС на Кооперация „Земеделска кооперация Слънчево – Припек-94“. Към заявлението е приложено заверено за вярност Заявление вх. № 34/14.11.2019г. от Красимир Михалев до Председателя на кооперация „Земеделска кооперация Слънчево – Припек-94.

 

ІІІ. Видно от вписванията във входящия регистър на ОИК, под вх. № ВхР-129/29.05.2020г. е постъпило писмо Изх. № ОБС-9500-219(1)/29.05.2020г. от Председателя на Общински съвет – Аксаково, с което ни уведомяват, че със Заявление вх. № ОБС-9500-422/20.11.2019г. Красимир ……. Михалев е уведомил Общински съвет – Аксаково, че към датата на избирането му за кмет на с.Слънчево е бил член на УС на кооперация „Земеделска кооперация Слънчево – Припек-94“ и че е подал заявление до Председателя на кооперацията за освобождаването му от заеманата длъжност в законоустановения срок за това.

 

ІV. На 20.07.2020г. в регистър на жалбите и сигналите, воден в ОИК - Аксаково, са заведени, както следва :

 • Жалба вх. № РЖиС-5/20.07.2020г. от Веселин ………. Николов срещу Решение №315/30.06.2020г., административното дело по която беше прекратено с цитираното по-горе определение на Административен съд – Варна
 • Сигнал вх. № РЖиС-6/20.07.2020г. от Веселин …… Николов, относно други обстоятелства по ЗМСМА, предпоставка за прекратяване правомощията на кмета на с. Слънчево – Красимир Михалев. По този сигнал е взето Решение № 318/31.07.2020г. на ОИК – Аксаково, като са изискани документи от Агенция по вписванията – Търговски регистър. След получаването им, ще бъде изискано и становището на кмета на с. Слънчево – Красимир Михалев, на основание чл. 42, ал.3 от ЗМСМА. При установяване наличието на обстоятелствата по чл. 41, ал.1 и ал.3 от ЗМСМА, ОИК - Аксаково ще пристъпи към вземане на решение за предсрочно прекратяване пълномощията на Красимир Михалев – избран за кмет на кметство с.Слънчево.

 

 1. В останалата си част, твърденията на Веселин ……… Николов в постъпилия пред ЦИК сигнал не касаят дейността и правомощията на Общинска избирателна комисия – Аксаково.

 

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Ирина Иванова Добрева

Секретар: Петранка Стоянова Стоилова

* Публикувано на 10.08.2020 в 19:52 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 322 / 03.09.2020

  относно: Възлагане на Секретаря на ОИК – Аксаково да осъществява процесуално представителство по Административно дело № 1749/2020г. на Административен съд - Варна

 • № 321 / 27.08.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частични местни избори за кмет на кметство с. Слънчево, общ.Аксаково

 • № 320 / 18.08.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на с.Слънчево

всички решения