28.06.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 01.07.2019 г. от 17:30 часа.

16.05.2018

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 17.05.2018 г. от 17:30 часа.

06.03.2018

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 07.03.2018 г. от 17:30 часа.

09.02.2016

Публични електронни регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в частични избори за кметове на 13 март 2016 г.

Приложение № 2

към Решение № 3048-МИ от 28.01.2016 г.

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО

 

Публични електронни регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в частични избори за кметове на 13 март 2016 г.

 

 1. Публичен регистър на партиите

  вх.№

  дата

  партия

  Дата на

  избора

  Решение на ЦИК

  Решение на ОИК

  Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  № КК -18/ 04.02.2016 г.

  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

   

  13.03.2016 г.

  № 3030-МИ от 26.01.2016 г

  № 319 от 08.02.2015 г.

  гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“№ 102, тел: 0889/007080, email: [email protected], Стелиана Тодорова

  № КК-19/ 09.02.2016 г.

  ГЕРБ

  13.03.2016 г.

  № 3018-МИ от 21.01.2016 г

  № 320 от 09.02.2015 г.

  Гр. Аксаково, ул. „Кап. Петко Войвода“, търг. комплекс „Сити Гардън“, обект № 34, тел: 0894/669180, email: [email protected], Светлана Добрева

   

   

   

   

   

   

08.02.2016

Избирателно право на гражданите

 

 

ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ

КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ И ГЛАСУВАТ В НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ на 13 март 2016 г.


На 13.03.2016 г. при произвеждане на нови и частични избори за кметове на кметства има право да
гласува български гражданин, който:
- е навършил 18 години към изборния ден включително;
- не е поставен под запрещение;
- не изтърпява наказание лишаване от свобода;
- към 12.09.2015 г. има адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на
страната и поне единият от адресите е на територията на кметството, което означава:
а) постоянен и настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласува, или
б) постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласува, и настоящ адрес на територията
на друго населено място в Република България, или
в) към 12.09.2015 г. има настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласува, и
постоянен адрес на територията на друго населено място в Република България. В този случай, за да
бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 27.02.2016 г. пред администрацията на
съответното кметство по настоящ адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес.
В случаите на букви „а“ и „б“ избирателят се включва в избирателния списък от общинската
администрация. В случаите на буква „в“ избирателят се включва в избирателния списък след подаване
от него на заявление (Приложение № 12-МИ) за гласуване по настоящ адрес. Избирател с настоящ адрес
на територията на кметството, който не е подал заявление до
27.02.2016 г., не може да бъде дописван в избирателния списък в деня на изборите от СИК.
Избирател, който е променил адресната си регистрация след
12.09.2015 г., няма право да гласува в населеното място по новата си регистрация, ако там се
произвеждат избори, но може да гласува в населеното място по предишната си адресна
регистрация, ако там се произвеждат избори. 

2

Гласуването в нарушение на Изборния кодекс и изброените по- горе права представлява престъпление
по чл 168 от НК, което се наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста
лева.

КОИ ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ В НОВИТЕ И
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ
на 13 март 2016 г.


Може да гласува и гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, който:
- е навършил 18 години към изборния ден включително;
- не е поставен под запрещение;
- не изтърпява наказание лишаване от свобода;
- не е лишен от правото да избира в държавата-членка на която е гражданин;
- има статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България, подал е декларация
в общинската администрация да бъде вписан в избирателния списък по адрес на пребиваване или е
гласувал на предходните местни избори и няма промяна на декларираните обстоятелства, като:
адресът му на пребиваване е на територията на кметството, в което ще гласува, към
12.09.2015 г. включително.

 
Повече информация можете да намерите на интернет страницата на ЦИК в раздел „Нови избори“
(https://www.cik.bg/bg/111) и раздел „Частични избори“ (https://www.cik.bg/bg/112).

02.02.2016

Избирателно право на гражданите

ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ

КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ И ГЛАСУВАТ В НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ на 13 март 2016 г.


На 13.03.2016 г. при произвеждане на нови и частични избори за кметове на кметства има право да
гласува български гражданин, който:
- е навършил 18 години към изборния ден включително;
- не е поставен под запрещение;
- не изтърпява наказание лишаване от свобода;
- към 12.09.2015 г. има адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на
страната и поне единият от адресите е на територията на кметството, което означава:
а) постоянен и настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласува, или
б) постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласува, и настоящ адрес на територията
на друго населено място в Република България, или
в) към 12.09.2015 г. има настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласува, и
постоянен адрес на територията на друго населено място в Република България. В този случай, за да
бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 27.02.2016 г. пред администрацията на
съответното кметство по настоящ адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес.
В случаите на букви „а“ и „б“ избирателят се включва в избирателния списък от общинската
администрация. В случаите на буква „в“ избирателят се включва в избирателния списък след подаване
от него на заявление (Приложение № 12-МИ) за гласуване по настоящ адрес. Избирател с настоящ адрес
на територията на кметството, който не е подал заявление до
27.02.2016 г., не може да бъде дописван в избирателния списък в деня на изборите от СИК.
Избирател, който е променил адресната си регистрация след
12.09.2015 г., няма право да гласува в населеното място по новата си регистрация, ако там се
произвеждат избори, но може да гласува в населеното място по предишната си адресна
регистрация, ако там се произвеждат избори. 

2

Гласуването в нарушение на Изборния кодекс и изброените по- горе права представлява престъпление
по чл 168 от НК, което се наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста
лева.

КОИ ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ В НОВИТЕ И
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ
на 13 март 2016 г.


Може да гласува и гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, който:
- е навършил 18 години към изборния ден включително;
- не е поставен под запрещение;
- не изтърпява наказание лишаване от свобода;
- не е лишен от правото да избира в държавата-членка на която е гражданин;
- има статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България, подал е декларация
в общинската администрация да бъде вписан в избирателния списък по адрес на пребиваване или е
гласувал на предходните местни избори и няма промяна на декларираните обстоятелства, като:
адресът му на пребиваване е на територията на кметството, в което ще гласува, към
12.09.2015 г. включително.

 
Повече информация можете да намерите на интернет страницата на ЦИК в раздел „Нови избори“
(https://www.cik.bg/bg/111) и раздел „Частични избори“ (https://www.cik.bg/bg/112).

02.02.2016

Съобщение

Партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции се регистрират за участие в частичните избори за кмет на кметство Въглен, общ. Аксаково, съгласно Решение № 5 от 08.09.2015 г. и Решение № 318 от 01.02.2016 г. на ОИК – Аксаково, всеки ден от 8 февруари 2016 г. до 11 февруари 2016 г. от 9,00 до 17,00 ч. в залата на ОИК – Аксаково, находяща се в сградата на Община Аксаково, партерен етаж, гр. Аксаково, ул. “Г. Петлешев” № 58 Б.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, инициативните комитети и местните коалиции в ОИК е до 18,00 ч. на 11 февруари 2016 г.

18.12.2015

Съобщение

На основание т.9 от Решение № 2972-МИ/01.12.2015 г. на ЦИК, ОИК – Аксаково обявява, че с Указ № 265 от 11.12.2015 г. на Президента на Република България, публикуван в ДВ бр. 100 от 18.12.2015 г. е насрочен частичен избор за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, област Варна, на 13.03.2016 г.

 

24.11.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 24.11.2015 г. от 16:30 часа.

13.11.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 13.11.2015 г. от 17:30 часа.

06.11.2015

Съобщение

Адрес ОИК Аксаково

 гр. Аксаково 9154 ул. „Г.Петлешев“ №58Б, община Аксаково, област Варна

02.11.2015

ПРОТОКОЛИ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА АКСАКОВО - II-ри ТУР


"Информационно обслужване" АД
01.11.2015 г. 22:00 ч.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОТОКОЛ
НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община Аксаково
област Варна

втори тур 01.11.2015 г.

 

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Въглен
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Игнатиево
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Водица
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Любен Каравелово

 

30.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 30.10.2015 г. от 17:00 часа.

27.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 28.10.2015 г. от 09:00 часа.

27.10.2015

Съобщение

Одобрени предпечатни образци на бюлетини за гласуване на II-ри тур в отделните видове избори, както следва:

кмет на кметство ВОДИЦА
кмет на кметство ВЪГЛЕН
кмет на кметство ИГНАТИЕВО
кмет на кметство ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО
27.10.2015

ПРОТОКОЛИ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ община Аксаково

Информационно обслужване" АД
26.10.2015 г. 12:47 ч.
 ПРОТОКОЛИ 
НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община Аксаково
област Варна

първи тур 25.10.2015 г.

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА  
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Изворско  
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Въглен  
 за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Яребична   
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Игнатиево   
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Слънчево  
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Ботево   
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Кичево  
 за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Куманово  
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Орешак
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Долище
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Климентово
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Генерал Кантарджиево
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Осеново
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Водица
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Засмяно
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Крумово
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Любен Каравелово
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Доброглед 
 
за избиране на НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

 

 

 

 

24.10.2015

Общ брой на избирателите/ гласоподавателите в Община Аксаково

Общ брой на избирателите в изборите за общински съветници и за кметове в Община Аксаково - 16724.

Общ брой гласоподавателите в националния референдум в Община Аксаково - 16557.

23.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 23.10.2015 г. от 18:00 часа.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 342 / 01.07.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ кандидат.

 • № 341 / 11.12.2018

  относно: Обявяване прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Любен Каравелово

 • № 340 / 17.05.2018

  относно: Обявяване прекратяване на пълномощията на кмета на с.Ботево.

всички решения